Faq

Vraag en antwoord over de MKB Kredietverzekering

Als u via deze website zelf een berekening maakt of een verzekering sluit, dan handelt u volgens het principe van ´execution only´. Dat wil zeggen dat u van ons, Klap b.v, géén advies krijgt en dat u zelf uw eigen situatie en de marktsituatie beoordeelt en geheel zelfstandig een product kiest dat volgens u het beste bij u past. Wilt u toch liever een gedegen advies bel dan 020 795 79 83. Wij staan u graag bij in het maken van uw afweging en het nemen van uw beslissing.

Een kredietverzekering is een verzekering die bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt.

Een kredietverzekering bestaat uit drie basiselementen: bedrijfsinformatie, verzekering en incasso. Door juiste en actuele bedrijfsinformatie bent u in staat om de risico’s van uw klanten op de juiste manier in te schatten. De verzekering biedt u garantie van betaling. Wanneer uw klant uiteindelijk niet betaalt, dan wordt ook voor het incasso gezorgd.

Standaard heeft u 60% dekking en dit is optioneel (dit wordt het aanvragen van een Grade genoemd) te verhogen naar 90%. Dit verhogen dient individueel per vordering te gebeuren en kan tot gevolg hebben dat er geen dekking meer is bij een insolvente debiteur.

Voor u dan een uitstekend moment om te heroverwegen of u met de debiteur nog zaken wilt blijven doen.

Nee. Standaard is iedere vordering voor 60% gedekt. Alleen als u meer dekking wenst - tot maximaal 90% - dient u dit aan te vragen. Dat kan via het aanvragen van een Grade per individuele vordering.

Nee. U verzekert uw omzet van zakelijke leveringen. Verzekert u een lager bedrag dan uw totale omzet dan heeft dit een lagere premie tot gevolg en een lagere maximale schadeloosstelling per vordering en per jaar. Doordat u geen jaarlijkse opgave behoeft te doen van uw (verzekerbare) omzet bent u dus vrij in uw keuze. Eenvoud en gemak voorop!

Ja dat kan, mits dat een hogere omzetklasse is dan waar u op basis van uw verzekerde omzet op uit zou komen. U kunt niet voor een lagere omzetklasse kiezen.

Vergoed wordt de schade van onbetaalde vorderingen binnen 120 dagen nadat u op grond van de polis een geldige claim heeft ingediend.

Ja, alleen zaken met een belang boven € 250,- zijn gedekt.

Ja, als de debiteur in één van de gedekte landen is gevestigd - dat zijn er 27 op dit moment - dan zijn uw vorderingen verzekerd. Voor de gedekte landen zie het formulier Bijzondere Voorwaarden.

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Premie berekenen Wat is het Menu